About Us

Shop's Addresses

1. Lviv, Lyubinska str.,104
(032)241-93-90   292-80-00; 0676747476; 0996047473
2. Vinnytsia, Kyivska str.,16
(0432)55-78-81
3. Ivano-Frankivsk, Ivasyuka str.,11
(067)340-42-50
4. Lutsk, Kopernyka str., 36А
(0332)72-13-19
5. Rivne, Haharina str., 39 
(0362)64-69-84
6. Ternopil, Chehova str., 2
(0352)53-76-32
7. Uzhgorod, Tolstogo str., 33
(0312)61-56-54
8. Chernivtsi, Holovna str., 9
(0372)58-54-66
9. Truskavets, Ivana Mazepy str., 36
(03247)69-711
10. Kyiv, Akhmatovoi str., 32/18
(044)364-15-21